Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử

Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
Tên khác
The Strongest Physical Training Ancestor In History
Năm
Trạng thái
Đang tiến hành
Điểm
Chưa có đánh giá nào!
Thời lượng
?? Tập

Nội dung

kể về câu chuyện Thần ma luyện thể mười vạn năm, vạn yêu cốt huyết tôi luyện da thịt, cửu thiên âm dương chiếu moạch, chư giới tinh đấu tố hồn. Diệp Thương Huyền, đệ nhất luyện thể lão tổ vì tranh đấu thiên kiếp mà bỏ mạng tại phàm gian, bảng thông thiên đổi chủ, cửu giới đại loạn. Kiếp này, Diệp Thương Huyền hoá phàm lịch kiếp, trọng chấn thần uy, vẫn có thể dựa vào luyện thể mà vô địch trên đời.

commentBình luận (0)
refresh